Strokovni gradbeni nadzor

Za vas organiziramo kvalitetno opravljanje strokovnega gradbenega nadzora vseh vrst nepremičninskih projektov. Z našimi bogatimi izkušnjami pri majhnih in velikih stanovanjskih, poslovnih, kot tudi trgovskih objektih bodo vaše investicije vedno pod nadzorom.

Garantiramo vam, da bomo z vestnim opravljanjem gradbenega nadzora pomagali, da bo vaša investicija zgrajena skladno s projekti in zakonom, vgrajeni materiali bodo preverjene kvalitete, obračuni pa skladni z dejansko izvedenimi in vgrajenimi deli. 

Za vas lahko opravljamo strokovni gradbeni nadzor skladno z zakonom, lahko pa za vas opravimo le posamezne sklope nadzora.


  • strokovni gradbeni nadzor po zakonu o graditvi objektov,
  • pregled gradbene knjige in obračunskih situacij,
  • kvalitativni pregled izvedenih del,
  • spremljanje in potrditev projekta izvedenih del,
  • izdelava in potrditev končnega obračuna objekta,
  • organizacija tehničnega pregleda in odprave pomanjkljivosti,
  • izvedba postopka pridobitve uporabnega dovoljenja,
  • organizacija predaje objekta naročniku,
  • spremljanje objekta v garancijski dobi in organizacijo odprave morebitnih napak.