Reference


2013 Lassana - nadzor in vodenje projekta pri prenovi lokala, Ljubljana

2012 Stanovanjska hiša - strokovni gradbeni nadzor, novogradnja, Ljubljana

Stanovanje - izvajanje in vodenje projekta kompletne prenove stanovanja, Ljubljana

Dvojček -
nadzor in vodenje projekta izgradnje in finalizacije, novogradnja, Ljubljana

Stanovanjska hiša - strokovni gradbeni nadzor, novogradnja, Ljubljana

Vrstna hiša - delna prenova in finalizacija, Ljubljana

Stanovanjsko poslovni objekt - celovita rekonstrukcija in finalizacija objekta, stara Ljubljana

2011 Tobačna3dva - popolna prenova in opremljanje lokala, Ljubljana

Tobačna Ljubljana - finalizacija in opremljanje lokala, BTC Ljubljana

. . .