Gradbeni inženiring

Kako vaše želje in ideje spremeniti v končno podobo vaše nepremičnine?

Za vas organiziramo visoko kvalitetno opravljanje vseh vrst gradbenih, obrtniških in drugih del, od načrta do končne podobe in vselitve objekta. Izkušnje imamo tako s stanovanjskimi, poslovnimi, kot tudi s trgovskimi objekti. Lahko vam pomagamo pri celotnem kompletu del ali pa naše izkušnje uporabite le za posamezno fazo vaše investicije.

Skupaj z vami bomo izbrali optimalne izvajalce za vašo investicijo, ki bo izvedena kvalitetno in v dogovorjenih rokih. Garantiramo vam, da boste z izbiro naših inženiring storitev zadovoljni.

Za vas lahko opravljamo vodenje vašega projekta v najširšem smislu:
  • svetovanje,
  • strokovna pomoč pri projektni zasnovi,
  • izbiranje arhitektov in projektantov ter strokovna pomoč pri projektiranju,
  • urejanje dokumentacije za pridobitev gradbenih in uporabnih dovoljenj,
  • priprava razpisne dokumentacije, pridobivanje in analiza ponudb za izvedbo del,
  • sodelovanje pri izboru najugodnejšega izvajalca,
  • vodenje in organizacija vseh vrst gradbenih, obrtniških in instalacijskih del,
  • pridobitev uporabnega dovoljenja in predaja objekta.